PDF Page

Integritetspolicy – behandling av personuppgifter 

Syfte Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för att ge dig en så bra tjänst som möljligt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller informationgivning, uppföljning på supportärenden och marknadsföring. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Deltagande i kundundersökningar är alltid helt frivilligt och vid användning av kunddata för marknadsanalys använder vi aggregerad data och inte individuell data för analysen.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången, det vill säga när du skapar ett konto hos oss eller går in på vår websida första gången, får du möjlighet att läsa igenom allmänna villkor och intregritetspolicyn och aktivt godkänna dessa. Om du motsätter dig något och inte vill godkänna de allmänna villkoren eller integritetspolicyn innebär det att du inte kan använda dig av våra tjänster.

Integritetspolicyn är en del av våra Allmänna Villkor. Genom att använda tjänsten godkänner du våra Allmänna villkor samt denna integritetspolicy. Därmed samtycker du till vår användning av dina personuppgifter enligt nedan. Genom att samtycka till denna policy ingår du således ett användaravtal med Lejon Media Gruppen AB, organisationsnummer 556857-9733.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du även att vi ger dig information eller kontaktar dig genom e-post, push-notiser eller in-app-meddelanden. Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från e-postmeddelanden samt välja att inte tillåta push-notiser i appen. Vi strävar hela tiden efter att göra det så enkelt som möjligt för dig att välja att ta emot den typ av marknadsföring för vår tjänst som är relevant för dig.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort din information och dig som användare om du inte följer denna policy, svensk eller annan tillämplig lag eller agerar på ett sätt som vi bedömer kränkande eller stötande.

Vilka personuppgifter behöver vi från dig? Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag samt, från tid till annan, för att ge dig information om våra tjänster. När du skapar ett konto hos oss, samt eventuellt tecknar en Premiumprenumeration, hämtar vi in följande personuppgifter från dig.

E-postadress

Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter. 

Dina kortuppgifter behövs för att du ska kunna genomföra ett köp men sparas aldrig hos oss utan vidarebefordras på ett säkert sätt till den externa betaltjänstleverantör vi använder och som hanterar dessa i enlighet med kortutgivares regler. Alternativt genomför du ditt köp via den betalmetod du valt/väljer hos App Store eller Google Play.

Namn. När du väljer att registrera ett konto med Google eller Facebook får vi även tillgång till det namn du valt att registrera hos dem men använder inte den information för något ändamål annat än att göra sökningar i vår databas i de fall du har kontaktat vår kundsupport och det är till hjälp för att vi ska kunna lösa ditt ärende. Notera dock att varje gång du skapar ett konto hos Lejon Media Gruppen AB med Google och/eller Facebook, får Google och Facebook information från dig om att du registrerat ett konto.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 Vi samlar löpande in information som skapas då du använder vår tjänst. Detta gör vi för att ge dig en så bra upplevelse av våra tjänster som möjligt. När du registrerar dig hos oss via webben behöver du ange din e-postadress samt dina kortuppgifter om du vill köpa en Premiumprenumeration för att möjliggöra vårt fullgörande av dina köp. Vi hanterar inte dina kortuppgifter på annat sätt än att möjliggöra köp. När du registrerar dig via appen får vi även då tillgång till din e-post men inga uppgifter kopplat till den betalmetod du valt hos Google Play eller App Store. Du får alltid möjlighet att ge ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida. Vi använder oss av analysverktyg för att bättre förstå hur våra användare använder tjänsten för att kunna förbättra användarupplevelsen

Uppgifter som registreras när du använder appen, t ex vilka flikar du besöker och vad du söker på.

Denna data registreras så att vi bättre ska kunna hjälpa dig i händelse av att du har problem av något slag med tjänsten. I annat fall använder vi bara denna information på aggregerad nivå, det vill säga för att bättre förstå hur appen används.

Uppgifter som registreras när du är i inloggat läge på ditt konto. t ex vilka podcast du prenumererar på, vilka avsnitt du lyssnat på och hur länge du lyssnat på ett avsnitt. 

Det behövs för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse och att du ska kunna hitta de podcast du prenumererar på samt lyssna från där du stoppade en uppspelning vid en tidigare användning av tjänsten.

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

Uppgifter som vi får när du kontaktar vår kundtjänst

För insamlandet av uppgifter används bland annat så kallade ”Cookies”. Cookies används för att vi ska få förståelse för hur vår websida och app används, t ex genom analysverktyg som Google Analytics. Vi använder också en så kallad Facebook pixel för att analysera vår marknadsföring i sociala medier. Om du inte vill att Facebook ska samla in data om ditt användande med syfte att bl a rikta annonser mot dig, följ instruktionerna via denna länk: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Slutligen använder vi cookies för vår ”back-end” så att vi ska kunna ge dig en så bra lyssnarupplevelse som möjligt och kunna hjälpa dig på bästa sätt om du har ett supportärende. Det är bara i samband med supportärenden som någon av våra medarbetare tar fram insamlad data om dig och detta är nödvändigt för att vi ska kunna lösa ditt supportärende.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du gör det genom att maila till info@lejon.se och begära att vi tar bort alla de personuppgifter vi har lagrade om dig. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Så snart du begär det, kommer vi att radera alla dina uppgifter från vår databas. Vi kan dock vara skyldiga att spara uppgifter en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål.

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag där det framgår vilken information vi har registrerad om dig. Förfrågningar utöver vad som kan anses vara normalt kan avgiftsbeläggas. Du kan begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta info@lejon.se.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter? Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Exempel på tredje part som enligt biträdesavtal har rätt att behandla dina personuppgifter är IT-leverantörer (t ex Microsoft), betaltjänster (t ex Adyen) samt nedladdningstjänster för appen (Google Play, App Store). I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar Lejon Media Gruppen AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara